Potrzebujesz porady prawnej?

Zadzwoń          604 103 455

Zakres usług

Kancelaria prawna Białystok – porady prawne Białystok

PRAWO CYWILNE w tym zwłaszcza sprawy:

 • zapłatę
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie
 • rękojmię i gwarancję
 • zniesienie współwłasności i ustanawianie służebności
 • ochronę własności i posiadania
 • zniesienie współwłasności
 • sprawy spółdzielcze, lokalowe i hipoteczne

PRAWO SPADKOWE w tym zwłaszcza sprawy:

 • stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku
 • zachowek
 • sporządzanie i podważanie testamentów
 • przyjęcie i odrzucenie spadku
 • długi spadkowe

PRAWO GOSPODARCZE w tym zwłaszcza

 • sporządzanie umów i pism
 • windykacja
 • reprezentacja przed Sądami i innymi organami RP

PRAWO ADMINISTRACYJNE w tym zwłaszcza:

 • sporządzanie wniosków w sprawach zezwoleń i koncesji,
 • skarg oraz odwołań od decyzji organów administracyjnych,
 • reprezentację przed organami państwowymi i samorządowymi oraz WSA i NSA
 • pomoc w postępowaniu przed organami skarbowymi i egzekucyjnymi w administracji.
 • dochodzenie odszkodowań za szkody wywołane bezprawnymi decyzjami administracyjnymi

PRAWO RODZINNE w tym zwłaszcza:

 • sprawy małżeńskie, rozwody, separacje, podział majątku Białystok
 • alimenty, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
 • władzę rodzicielską i kontakty z dzieckiem

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH w tym zwłaszcza:

 • prawo do renty/emerytury/świadczenia przedemerytalnego z ZUS/KRUS
 • sprawy pracownicze w tym zapłata za nadgodziny
 • przywrócenie do pracy i odszkodowania za zwolnienie bez podstawy prawnej
 • mobbing i odszkodowania za wypadki przy pracy