Potrzebujesz porady prawnej?

Zadzwoń          604 103 455

Porady online

Porady prawne Białystok

Porady prawne Białystok oraz porady prawne online

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom Kancelaria oferuje możliwość uzyskania szybkiej porady prawnej w trybie on-line bez konieczności opuszczania domu.

W ramach tej usługi alternatywnie otrzymają Państwo:

  • wszechstronną opinię prawną, zawierającą kompleksową analizę prawną przedstawionego stanu faktycznego ze wskazaniem podstawy prawnej oraz uzasadnieniem zajętego stanowiska rzeczową argumentacją i orzecznictwem sądowym;
  • wyczerpującą odpowiedź na nurtujące Państwa pytanie, przedstawiającą wszelkie możliwe warianty rozwiązania sprawy z powołaniem podstawy prawnej w postaci konkretnego przepisu, które stanowić będzie czytelną i zrozumiałą treść;
  • projekt dokumentu spełniającego wymogi formalne przewidziane przepisami prawa, np. projekt pozwu o rozwód, alimenty, pozwu o zapłatę, odpowiedzi na wniosek o podział spadku, odwołania od decyzji administracyjnej, wniosku o wszczęcie egzekucji oraz inne.

Oferowane przez Kancelarię pisma nie stanowią wzorów powszechnie dostępnych w Internecie. Przygotowywane przez Kancelarię pisma odpowiadają Państwa indywidualnym potrzebom, albowiem opracowywane są z dokładnym uwzględnieniem Państwa osobistej sytuacji.

W celu uzyskania pomocy prawnej on-line należy:

  • wypełnić formularz kontaktowy lub wysłać zapytanie z opisem stanu faktycznego na adres e-mail: roberttarg@wp.pl;
  • załączyć do formularza kontaktowego lub przesłać faxem, e-mailem lub pocztą dokumenty niezbędne do dokonania analizy sprawy;
  • podać swoje imię i nazwisko oraz adres e-mailowy, na który ma być wysłana odpowiedź;
  • oczekiwać w ciągu 24 h na zwrotną odpowiedź z zaproponowanym wynagrodzeniem za daną usługę;
  • w przypadku akceptacji zaproponowanego przez Kancelarię wynagrodzenia, dokonać wpłaty uzgodnionej kwoty na rachunek bankowy o numerze: 82 1240 2890 1111 0000 3112 6760

Wysokość stawki za poradę w trybie on-line jest uzależniona od stopnia skomplikowania problemu. Minimalne wynagrodzenie za udzielenie porady wynosi 50 zł plus 23% podatku VAT. Faktury VAT wystawiane są zgodnie z danymi osobowymi wskazanymi przez Państwa i następnie wysyłane są listem poleconym na wskazany przez Państwa adres.

Odpowiedź na zapytanie udzielana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 h od dnia zaksięgowania wpłaty. W wyjątkowych sytuacjach uzasadnionych zawiłym charakterem sprawy termin ten może ulec nieznacznym zmianom, o czym Kancelaria natychmiast zawiadamia Klienta.

Kancelaria zastrzega sobie prawo zadawania dodatkowych pytań celem doprecyzowania szczegółów dotyczących Państwa sytuacji prawnej.

Wszystkie informacje przesłane do Kancelarii objęte są tajemnicą radcowską.

Wynik pracy Kancelarii otrzymacie Państwo na wskazany przez siebie adres e-mailowy.

ROTA Robert Targoński – porady prawne Białystok oraz porady prawne online

 

Formularz zapytania

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu

Treść wiadomości